Doceri är en digital whiteboard som ger dig kontroll över tavlan genom din iPad. Du kan skriva, rita, dela bilder och förklara områden på tavlan oavsett var du befinner dig i klassrummet. Du kan även spela in genomgångar och dela dem med elever och kollegor efteråt.

Användningsområden

Oavsett vad man tycker om det så håller nog de flesta med om att tavlan har en stor roll i ens undervisning – både bildligt och bokstavligen. Tyvärr har tavlan många gånger begränsningar och man är som pedagog ofta beroende av att kunna både rita illustrerande exempel (som ofta består av svårtolkade streckgubbar) och organisera sin text för att kunna få plats med allt eleverna behöver kunna. Nästa problem är att man många gånger måste sudda ut allt från tavlan.Den digitala whiteboardtavlan Doceri kan hjälpa dig på båda områdena.

Doceri är inte en ämnesspecifik app, utan är tänkt att fungera som ett komplement till all undervisning i skolan. Programmet innehållet blanka nothäften, kartor över världen och individuella världsdelar, ruthäften, skrivhäften och mycket mer som du kan rita på. Du kan även snabbt och enkelt importera egna bilder.

Doceri 2

Doceri har även den finurliga funktionen att du kan filma och redigera inuti appen, vilket innebär att du kan ”flippa” lektionerna, och med bara några klick göra dem tillgängliga för såväl elever som kollegor och föräldrar.

Personligen använder jag den främst inom matematik. Efter en termins aktivt användare märker jag att eleverna har blivit bättre på att hålla sig inom rutorna i häftet eftersom jag gör det på tavlan. Vidare kan jag importera sidan från boken till tavlan och rita/skriva på själva uppgiften inför alla.

Doceri 1

Du kan välja färg och penna, och zooma in utan att projektionen gör det

Ovanstående funktioner kunde jag förväntat mig men det som jag verkligen gillar med programmet är att eleverna inte ser allt jag gör i programmet. Eleverna ser endast det som läggs upp på tavlan i normala proportioner. Under tiden kan jag byta färg, zooma in, välja ny bild etc utan att det för sakens skull stör min genomgång eller flödet i lektionen.

Doceri 5

Bilden ovan är det eleverna ser på tavlan medan bilden nedan är det jag ser på min Ipad

Själva funktionerna i programmet är användarvänliga och det är enkelt att fotografera, välja penna, färg och storlek, spela in och välja bakgrund. Du kan lägga till flera sidor, vilket innebär att du kan göra flera genomgångar eller uppgifter som du även kan gå tillbaka till utan problem.

Projekten eller filmerna kan sparas i programmet och du kan själv välja om du vill exportera det till kamerarullen eller lägga ut det direkt på YouTube eller andra sociala medier via appen.

Det jag däremot saknar, och som jag utgår ifrån att de kommer att utveckla, är förmågan att ha en ruta med rörlig bild (filmat eller YouTube). Jag har inte heller hittat något fungerande sätt att beskära en bild eller klippa/sudda bort utvalda delar av bilden. Än så länge får jag nöja mig med att omforma den. Du måste även skriva all text för hand vilket kan vara besvärligt i längden med en styluspenna, vilket lätt hade kunnat ordnas med att integrera tangentbordsfunktion.

Doceri får en fyra i betyg. När utvecklaren har fått till de sista förbättringarna kommer den att bli ett oslagbart whiteaboardkomplemet.

Funktioner

 • Spela in, och redigera inspelat material.
 • Spara material lokalt eller lägga ut på nätet.
 • Ändra mellan förinställda bakgrunder, infoga egna bilder.
 • Appen är för närvarande endast på engelska.
 • Egen vattenstämpel för dina inspelningar. (Köp i appen)

Tänk utanför appen

Då appen är gratis kan elever lätt ladda ner den och använda den för att göra egna presentationer för klassen eller illustrera en redovisning med bilder, film och text.

Undervisningens syfte

Ma Eleverna ska genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Ma Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Ma Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Ma Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Mu Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer.

NO Använda naturvetenskapens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara naturvetenskapliga samband i människokroppen, naturen och samhället.Områden
Vardagsnytta

Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!

2 Responses to Doceri – Få kontroll över whiteboardtavlan med din iPad

 1. Anne skriver:

  Dum fråga kanske menhir speglar jag? Med Apple tv eller crome cast?

 2. Anne skriver:

  Verkar superbra annars!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Recensenter
Facebook
Twitter