Användningsområden

Att föra anteckningar och noteringar är ju viktigt under skoldagen och det kan ibland vara besvärligt att hålla ordning på anteckningsböcker, lappar och annan information.

Evernote är en av världens mest nedladdade appar och en av många anteckningsappar. Det är lätt att skapa en ny anteckning och eftersom din Evernote är kopplad till ett personligt konto sparas allt i en molntjänst, som gör att det går att komma åt informationen från alla enheter (smartphone, läsplatta eller dator) där Evernote är installerat. Det går lika bra att göra ljud- och fotoanteckningar, som att skriva text.I gratisversionen har man ett begränsat lagringsutrymme varje månad. Varje anteckning får inte överskrida 25 MB och det totala lagringsutrymmet är 60 MB per månad. Det finns en mätare som visar hur ditt lagringsutrymme används och så länge man inte använder för mycket bilder eller ljudinspelningar kommer man sannolikt inte att överskrida det.

Jag ger appen betyget 4. För pedagoger och äldre elever som har både smarta telefoner, läsplattor och datorer är Evernote ett suveränt sätt att föra anteckningar på där man alltid har tillgång till dem. Men har man inte det behovet rekommenderar jag hellre Mental Note som har trevligare grafik och som man dessutom kan rita/skriva för hand i.

Evernote

Funktioner

  • Anteckna genom att skriva, ta en bild eller tala in ljud.
  • Skapa listor med kryssrutor och bocka av efterhand som de klaras av.
  • Anteckningarna kan grupperas i mappar, eller taggas med olika nyckelord som gör det lätt att hitta och sortera.
  • Det finns en sökfunktion som gör det lätt att hitta specifika anteckningar.
  • Det går att spara hela webbsidor i datorversionen. Genom att installera ett tilläggsprogram till din webbläsare kan du enkelt spara sidor, eller delar av sidor på Evernote.
  • Det finns mängder av appar som är integrerade med Evernote. Det betyder att saker man arbetat med i en app kan sparas direkt i Evernote och på så sätt finnas tillgängligt på alla ens enheter.
  • Dela anteckningar med andra, antingen genom att göra den offentlig genom en webbadress, eller med andra Evernoteanvändare, så att man kan samarbeta kring en anteckning.

Tänk utanför appen

Elever med strukturella svårigheter kan ha speciellt stor användning av Evernote. Genom att fotografera av anteckningar på tavlan och tala in kom-ihåg-meddelanden går det snabbt och enkelt att minnas saker. Allt sorteras i datumordning som nya anteckningar. Dessutom kan läraren och föräldrar skaffa sig tillgång till samma Evernote-konto som eleven och på så sätt blir det lätt för alla parter att stötta eleven i skolarbetet.

Koppling till Lgr 11

Lgr11 Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga.

Lgr11 Använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.Verktyg
Anteckna
Förmågor
Använda Planera

Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Twitter
Recensenter
Facebook