Användningsområden

iCell visar tecknade djur-, bakterie- och växtceller i 3D, med möjligheten att med enkla fingergrepp zooma och vrida cellen så att möjlighet ges att se alla cellernas beståndsdelar på nära håll. Pekar man på en av cellens delar förstoras den och man får fakta kring celldelens funktion och användningsområden i en ruta i nedre kanten. Informationen ges på engelska och man har möjlighet att välja att få den på tre olika svårighetsnivåer.

Man får en visuell upplevelse av hur olika celltyper ser ut och vilket storleksförhållande de olika delarna har till varandra. Man kan enkelt växla mellan celltyperna för att jämföra vilka skillnader och likheter som finns mellan dem.iCell

Att informationen ges på engelska kan ses både som en fördel och nackdel. Det ger en möjlighet att lära sig begreppen på engelska samtidigt som det kan upplevas hämmande att inte förstå direkt. Just att informationen är på engelska hindrar att iCell kan användas i sin helhet i yngre åldrar, men det finns absolut inget som hindrar att man använder 3D-bilderna för yngre barn.

Appen är enkel både gällande form och användning. Den får en 3:a i betyg av mig för att den huvudsakligen har ett enda syfte: att visa och förklara cellernas utseende och funktion.

Funktioner

  • 1 st språk – engelska.
  • Peka för att välja celldel för beskrivning.
  • Dra med ett finger för att vrida på cellen.
  • Dra med två fingrar för att zooma och förminska.

Bakteriecell

Tänk utanför appen

Utnyttja gärna det faktum att appen är på engelska för att vidga begreppsförståelsen gällande NO och biologi. Det är sällan de mest intressanta artiklarna i ämnet finns att läsa på svenska. Skillnaderna mellan celltyperna är en bra utgångspunkt för diskussioner kring fotosyntesen och de gröna växternas viktiga roll för överlevnad för resten av de levande individerna på jorden.

Undervisningens syfte

Bi Att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

En Att utveckla förståelse för och tolka innehållet i olika slags texter på engelska.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Bi Använda sig av biologiska begrepp för att beskriva och förklara samband.

En Förstå och tolka innehållet i engelska texter.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Twitter
Facebook
Recensenter