Användningsområden

Att amerikanska NASA forskar om rymden är väl känt, men att de har en långt utvecklad forskning om vår egen jord är inte lika välbekant. Genom programmet Earth Observing System studerar NASA förändringar på jorden och i våra oceaner med hjälp av flera satelliter. De har då observerat tydliga tecken på att klimatet förändras och genom bilder så försöker de visa för allmänheten vad det innebär. Ett sätt att nå ut med budskapet är genom den här appen som låter dig studera olika platser vid olika tidpunkter. Vissa av bilderna har årtionden emellan sig medan andra visar på förändringar från en dag till en annan och de visar både naturkatastrofer, långsiktiga förändringar och hur människans verksamhet förändrar jordytan. Det här är en app för att skapa engagemang i geografiundervisningen.

När du öppnar appen kan du välja mellan att söka på ämnesområden eller via kartan. Det finns flest bilder från USA men de har en sådan variation att de lätt kan appliceras på andra områden. En annan fördel är att appen uppdateras regelbundet och du kan alltid söka på ”most recent” och se om det som händer i världen även visas här. Andra ämnesområden är landanvändning, mänsklig påverkan, extrema händelser, vatten, is och städer. Bilderna består av fotografier eller satellitbilder.Ett av syftena med geografiundervisningen är att eleverna ska utveckla en förtrogenhet med att växla mellan tids- och rumsperspektivet. Kan det bli tydligare än så här? Det är inte alltid vi tänker på att en karta eller satellitbild berättar något om vad som har hänt innan eller vad som kan komma att hända. Med den här appen så synliggör vi förändringarna som sker i naturen. Det senaste arbetsområdet jag arbetade med, tillsammans med mina åttor, var de olika naturresurserna i Norden. Några fördjupade sig kring vilka konflikter som kan uppstå kring användandet av vårt rinnande vatten, floder och älvar. Även om appen inte innehåller några bilder på utbyggda älvar i Sverige, så gick det ändå lätt att hitta andra vattenkraftverk i världen. Eleverna kunde själva se hur stort område som efteråt täcks av vatten och de kunde därmed börja tolka och bedöma konsekvenserna av förändringar som sker i det geografiska rummet.

Du kan ladda ned appen gratis och många funktioner finns även på NASA:s hemsida om klimatförändringar, men där saknas rullgardinsfunktionen. Den här appen väcker både känslor, funderingar och medvetenhet. Dessutom går den att återkomma till många gånger och du slutar aldrig att förundras.

Funktioner

  • Automatiska uppdateringar av nya förändringar/katastrofer.
  • Studera två bilder bredvid varandra med rullgardinsfunktion eller sida-vid-sida.
  • Sök via karta eller ämne.
  • Korta texter med information till varje bild.
  • Du kan dela länkar till bilder via mejl, Twitter eller Facebook.

Undervisningens syfte

Ge Undervisningen i geografi syftar till att eleverna utvecklar kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och utvecklar förtrogenhet med hur man växlar mellan olika tids- och rumsperspektiv. Den ska även bidra till att eleverna får erfarenheter av att tolka och bedöma konsekvenser av olika förändringar som sker i det geografiska rummet.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Ge  Analysera hur olika processer formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen genom att använda geografiska metoder.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Facebook
Recensenter
Twitter