Användningsområden

Legimus är en talboksspelare där personer med läshinder kan lyssna på talböcker. Appen kopplas mot MTM:s katalog med drygt 100.000 st inlästa böcker i DAISY-format. Det är främst skönlitterära böcker på svenska, men några läromedel finns och ett litet utbud av engelska böcker.

För att få använda Legimus måste man ha någon form av läsnedsättning. Det behöver dock inte vara en diagnostiserad dyslexi eller synskada. Läs om vem som har rätt till inlästa läromedel på MTM:s webbplats. Via en auktoriserad bibliotekarie kan man få ett konto som ger tillträde till hela Legimus katalog.Genom att logga in på sitt konto når man hela Legimus bibliotek och kan söka upp och lyssna strömmande om man är uppkopplad till nätet. Det går också att spara ner böckerna till appen så att det går att lyssna offline.

Appen har också en funktion för att lyssna på ljudtidningar via en prenumeration.

Att ha 100.000 titlar i fickan, åtkomliga några tryck bort är en fantastisk tillgänglighetsanpassning som ger skön revansch åt de personer med behov av lässtöd som tidigare varit tvungna att gå långa omvägar för att få tillgång till litteratur. Appen har en bra funktionalitet med fina finesser. Därför måste det bli en femma.

Funktioner

När man söker efter en bok får man en träfflista med bild på bokens omslag, titel, författare, uppläsare och inläsningsår. Klickar man sedan i träfflistan kan man provläsa boken samt läsa en kort sammanfattning av innehållet. En liten ikon anger om boken är en talbok med text och illustrationer (fulltext-daisy).

I verktyget Listor listas nya böcker som nyligen lästs in. Här skulle man kunna tänka sig att det även listas böcker utifrån t ex genre och populäritet, men det gör det inte i skrivande stund.

I själva spelaren hittar man de funktioner man vill ha i en talboksspelare:

  • Styra hastigheten på talet
  • Lägga bokmärke, både med text och som röstanteckning.
  • Navigera via kapitel, sidor eller bokmärken
  • Klicka i boken för att hoppa mellan stycken och kapitel.
  • Söka på ord i boken
  • Textinställningar: storlek, färg, radavstånd, bakgrundsfärg
  • Textmarkeringens färg

Koppling till Lgr 11

Lgr 11 Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.

Lgr 11 Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd.

Undervisningens syfte

Sv SvA   Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Sv SvA  Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Sv SvA  Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.Verktyg
DAISY
Förmågor
Analysera Läsa

Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Twitter
Recensenter
Facebook