Användningsområden

Playing History – Pesten är ett formidabelt exempel på hur man får eleverna mer intresserade av historieämnet och dess svårbegripliga innehåll och begrepp. I spelet agerar man som pojken Marchi som är son till en barberare i 1300-talets Florens vars mamma drabbats av en konstig åkomma. Marchis uppgift är att ge sig ut i staden och hitta lösningar och information kring sjukdomen som drabbat mamman och flera andra invånare i den italienska staden.

11538121_372725019587469_7862830172360239348_o      10549853_372725009587470_4402019311633753211_oMarchi möter flera olika karaktärer under spelets gång och ofta finns det viktig och värdefull information dessa människor sitter på. Marchi måste dock akta sig för att inte komma för nära de smittade människorna och råttorna eftersom han bara har en begränsat livsbehållare. Livsbehållaren tillför spelet spänning och först när behållaren är slut så får man reda på att Marchi fortfarande kan jaga rätt på botemedlet till mamman.

Marchi har under hela spelets gång en medhjälpare, Tempus, som bistår med hjälp och adekvat information när som helst. Dock kan Tempus bara prata engelska, tyska eller danska och här ställs ganska höga krav på elevernas förmåga att förstå det valda språket. All text på skärmen står dock på svenska (även om några särskrivningar och slarvfel förekommer) och de flesta elever klarar sig säkert bra med den svenska informationen.

10498380_372725096254128_2572474594867567899_o (1)

Spelet är gjort för att spelas minst två gånger och det var när jag själv spelade den andra gången som jag fick upp ögonen för saker jag missade inledningsvis. Det finns mycket att lära sig om man är intresserad av historia i allmänhet och pesten i synnerhet. Eleven bör vara van att lösa problem eftersom det är hela spelets huvudpoäng och man måste vara uppmärksam, vilket ställer krav på både hör- som läsförståelse. Huvudmålet är detsamma hur många gånger man än spelar, men vägen dit kan variera beroende på vilka människor man möter först och vilka uppdrag man vill ta sig an. Spelet ger deltagaren poäng och detta gör att eleverna gärna spelar spelet fler gånger, kanske för att slå sitt eget rekord eller varför inte vinna över kamraten?

11334063_372725082920796_1486850162605583751_o

Enligt utgivarna passar spelet till ungdomar i åldern 8-14 år och tar ungefär 75 minuter att spela, vilket i mina ögon är lite väl optimistiskt. Fördelen med spelet är att det går att spara sin ”gubbe” för att återkomma vid ett annat tillfälle.

Funktioner

  • Välja språk (engelska, danska, tyska)
  • All skriftlig information är på svenska
  • Ljudinställningar (på/av, bakgrundsmusik)
  • Avancerade pdf-manualer (handledningar) på svenska finns att tillgå kostnadsfritt (lärare, elev) på utgivarens hemsida.

11059581_372725016254136_2441139389559678509_o

Tänk utanför appen

Den här appen har obegränsade möjligheter till att få till ämnesövergripande projekt mellan olika ämnen. Pesten är inte bara en historisk angelägenhet utan berör hela SO-spektrat, men även andra ämnen som t.ex. svenska och engelska.

Undervisningens syfte

Hi Undervisningen i historia ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder.

Hi Stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Hi Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

Hi Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.Områden
Spel

Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Twitter
Recensenter
Facebook