Användningsområden

Att lära sig verbpartiklar tycker jag påminner lite om att lära sig propositioner eftersom dessa är svåra att lära sig på ett nytt språk för att de ofta inte följer ett speciellt mönster. Exempel på verbpartiklar på svenska är ”titta på” och ”se efter” med betoningen på det sista ordet.

I ”Phrasal Verbs Machine” lär man sig verbpartiklarnas fraser med hjälp av korta animerade filmer. Anledningen till att appen kallas maskin är för att den liknar en gammaldags verkstadsmaskin. I bakgrunden spelas också gammaldags pianomusik och den animerad filmen innehåller figurer som ser ut att komma från början av 1900-talet. Detta auditiva och visuella kan man ju ta som något trevligt eller välja att stänga av ljudet och inte låtsas om anspelningen på dåtid i filmerna.Appen har ett visningsläge. Här kan man titta igenom alla animerade filmer och träna sig på vad de betyder. Sitt filmval gör man genom ett snurrhjul där man ställer in verbet och sedan väljer vilken partikel man vill ha till. Många verb har bara en partikel med en del har flera att välja på som t ex look (look for, look after, look at, look back, look forward to, look up). Under filmvisningsrutan finns en förklaring till frasen samt en exempelmening där frasen ingår. Om man har ändrat språk i inställningarna får man även en översättning på detta språk vid förklaringen och under exempelmeningen. Det är fortfarande engelska verbpartikelfraser som övas.

Appen har också ett träningsläge där det omvända sker. Jag får se en animation och utifrån den ska jag sedan ställa in hjulet för mitt val av verbpartikelfras. Om du svarar fel låter en tråkig felton och du kan läsa det riktiga svaret. Statistik för dina försök finns i vänster nederkant. Här kan man se antalet uppgifter/försök och antalet misstag.

Det är inte alltid lätt att visa något utan tal eller skrift men jag tycker att animationerna är förvånansvärt bra och lättförståeliga. Detta gör appen ganska universell för att kunna lära sig engelska verbpartikelfraser. Något liknande hade varit suveränt att ha även för de som behöver lära sig svenska verbpartikelfraser. Appens framtoning i att vilja vara en gammaldags verkstadsmaskin gör att den blir lite rörig att hantera, men man lär sig snabbt och det finns inte alltför många val att göra. Appen får en fyra i betyg av mig.

Funktioner

  • Visningsläge och övningsläge.
  • Snurrhjul för dina val.
  • Ca 100 animerade filmer.
  • Förklaringar till verbpartikelfraserna.
  • Exempelmeningar till verbpartikelfraserna.
  • Statistisk för dina antal försök och antal fel.
  • Översättningshjälp till 6 språk.
  • Bakgrundsmusik av/på.
  • Ljudeffekter av/på.

Undervisningens syfte

En  Kunskaper i engel­ska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

En  Förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift.

En  Utveckla en allsidig kommuni­kativ förmåga.

Förmågor som eleverna ska utveckla

En  Förstå och tolka innehållet i talad engelska.

En Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Twitter
Recensenter
Facebook