Användningsområden

I Post-it Plus kan du digitalisera dina handskrivna post-it lappar.

Du använder analoga lappar för att detta ska fungera. Tänk också på att använda en kontrasterande penna när du skriver på lapparna för bästa resultat.När du har skrivit på post-it-lappar så scannar/fotar du med appen över en grupp med bilder. Då kommer appen att känna av att det finns post-it-lappar genom att de ser inramade och ibockade ut. Om det är några som inte blivit inscannade så tryck på på bilden så bockas även de i.

När alla är inscannade så läggs de i ett album, där du själv kan gruppera om dem. Här har du sedan valmöjligheten att titta på dem en och en.

Det finns också en funktion för att redigera lapparna. På så sätt kan man rita dit nya saker, samt stryka över viktiga saker i efterhand. Jag som använder i-appen-köpet kan använda flera bakgrundsfärger på post-it-lapparna.

Du kan också dela dina digitala lappar genom att dela till andra appar eller exportera i andra format, se nedan.

Jag tycker om denna app eftersom jag gillar hur det analoga möter det digitala och lyfter den pedagogiska aspekten. Det jag skulle vilja utveckla med appen är ytterligare möjlighet till sortering eller att tagga vissa lappar med en kategori som man sedan kan sortera efter.

Funktioner

  • Fotografera upp till 50 post-it-lappar åt gången.
  • Organisera lapparna i grupper.
  • Redigera eller skapa nya lappar i appen.
  • Dela som t ex PowerPoint, Excel, Dropbox eller PDF.
  • Samarbeta med gemensamma samlingar av lappar
  • ”Köp i appen”: Fler redigeringsfunktioner

Tänk utanför appen

Förutom att samla ihop sina idéer vid t ex möten, så har jag använt appen för att låta eleverna skapa exit tickets. Eleverna får en fråga som ska besvaras innan de lämnar salen, t ex ”Vad har du lärt dig idag?” ”Var det något du behöver träna mer på?” Vad heter de tio första alkanerna i alkanserien?” Eleverna sätter sedan upp sin lapp på dörren när de lämnar klassrummet.  Sedan kan jag samla in och spara dem med hjälp av appen och därmed slarvas inga papper bort.

En annan sak som jag har gjort med appen var att låta eleverna lösa matematiska problem, problem som jag vet kan lösas på många olika sätt och nivåer. När eleven löst problemet, skriver de ner sin lösning på en lapp (med namn på baksidan) och sätter upp på väggen. Inför nästa lektion har jag sedan valt ut några olika lösningar på olika nivå samt olika styrkor. Några har en stark kommunikationsförmåga medan några har löst uppgiften med en effektiv metod osv.

När lektionen börjar kopplar jag sedan in surfplattan i projektorn och visar, samt diskuterar, de olika lösningarna så att eleverna får syn på olika kvalitéer.

Därefter får de ett liknande problem som sedan lämnas in för bedömning eller kamratbedöms. Enligt läroplanen ska eleverna utveckla förmågan att själva bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.

Undervisningens syfte

Ma Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

Sv Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Sv En Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Ma Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Facebook
Recensenter
Twitter