Användningsområden

SnapType är framtagen av arbetsterapeuter och den är ett mycket bra verktyg för elever med nedsatt förmåga och/eller motivation att använda penna och papper. Många elever föredrar att skriva på lärplatta eller dator då det är lättare att redigera, kräver mindre finmotorisk precision och ger ett snyggt och lättläst resultat. Med hjälp av SnapType kan elever enkelt använda lärplattan även vid uppgifter på arbetsblad. Den är också ett bra hjälpmedel för elever med synnedsättning då textstorleken kan ändras till stor lättläst text. Även kontrasten mellan den gula bakgrunden och den svarta texten kan vara till hjälp för elever med synnedsättning.

Den inbyggda rättstavningsfunktionen kan vara ett stöd för de elever som har läs- och skrivsvårigheter.snaptype3

Ett förbättringsområde vore om det även fanns inbyggd talsyntes så att eleven kunde få det som skrivits uppläst. Det vore även bra om texten kunde göras ännu mindre än vad som är möjligt idag i de fall då mycket text ska rymmas.

Det finns en gratisversion av appen och i den versionen kan man endast göra tre arbetsblad. I fullversionen kan man spara fler dokument samt att det finns möjlighet att ändra bakgrundsfärg på det som skrivs. I mitt tycke räcker gratisversionen långt. Dokumenten behöver ju inte sparas i själva appen utan mejlas eller på annat sätt delas och därmed kan det räcka att kunna spara tre dokument.

snaptype1

Funktioner

Så här använder man SnapType:

 • Klicka på nytt dokument.
 • Fotografera av det arbetsblad som ska användas eller hämta upp en redan tagen bild från kamerarullen.
 • Namnge dokumentet.
 • Dutta på skärmen där du önskar börja skriva.
 • Du kan ändra storleken på texten genom att dra den vita cirkeln åt vänster eller höger (finns högst uppe på sidan).
 • Det går lätt att flytta runt det som skrivits i textrutan i  avfotograferade dokumentet.
 • Det finns en rättstavningsfunktion.
 • När dokumentet är färdigt klickar du i vänstra hörnet på spara knappen.
 • Om du vill dela dokumentet klickar du i högra hörnet och får där upp flera alternativ.
 • Om man vill redigera kan man från huvudmenyn markera önskat dokument och dra fingret åt vänster och då få upp en redigeringsmeny.

snaptype4

Koppling till Lgr 11

Lgr 11 Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.

Lgr 11 Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd.

Sv SvA Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Undervisningens syfte

Sv SvA Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.Verktyg
Anteckna

Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!

One Response to SnapType – En motiverande app för dig som inte gillar att skriva för hand

 1. Annika skriver:

  Hej, Kanske du kan hjälpa mig!
  När eleven skriver i Snaptype flyttar sig dokumentet neråt för varje bokstav som trycks in. Det döljs då bakom tangentbordet. Störigt att behöva flytta sitt dokument ständigt ppåt för att se den rad man skriver på.
  Tacksam för hjälp. VH Annika

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Recensenter
Twitter
Facebook