Användningsområden

Teacher´s Pick riktar sig främst till pedagoger för att använda i klassrummet. I appen kan man slumpmässigt välja ut namn ur en grupp, antingen enskilda elever eller grupper av elever ur en större grupp. Man slipper därmed att försöka komma ihåg vilka elever som senast fick ordet eller att det alltid är samma elever som ofta får ordet i klassrummet. Vill man slumpa fram vilka som ska jobba tillsammans/sitta vid samma bordsgrupp, finns möjligheten att göra det utifrån vald gruppstorlek.

Man börjar med att skapa sina grupper i appen. De grupper man gör sparas och kan återanvändas vid fler tillfällen. Man kan nu välja en av de grupper man skapat och låta slumpen avgöra vem som blir utvald. Inom appen kan man lägga till en status på eleven, såsom frånvarande eller inaktiv, de inaktiva är de som redan har blivit vald en gång. Man kan välja om man ska välja ur aktiva+inaktiva eller bara aktiva.Om man ska göra snabba grupper ur grupper, bestämmer man gruppstorleken och sen gör appen resten av jobbet. Vill man kan man lätt korrigera enstaka elever genom att flytta på dem.

Det går sedan att skapa fler olika grupper med hjälp av samma ursprungsgrupp. Kan vara bra om man behöver olika grupper vid olika tillfällen, t ex till grupparbete, arbetsbord, matsalsvärd etc.

Elevernas namn står på bilder av en glasspinne, så känslan av att man drar ett namn förstärks.

Man kan tagga elevernas pinnar med olika badges, det finns 114 st olika badges att välja mellan. Man kan också välja att ge glasspinnen ett tal.

Jag har tittat på Teacher´s Pick i iPad-versionen, men finns även för iPhone.

Funktioner

  • Importera listor med elevernas namn.
  • Exportera elevinformation.
  • Ge upp till tre badges per elev för att markera ett framsteg eller en bedrift.
  • Gör grupper som man kan skapa grupper ur eller dra enstaka namn ur en grupp.
  • Elever kan markeras som frånvarande för att inte vara med i dragningar.
  • Elever som fått frågan kan markeras som inaktiv.

Tänk utanför appen

Använd appen för att skapa grupper till alla tillfällen: grupparbeten, paruppgifter, matsalsvärdar, sekreterare till möten, diskussionsgrupper för en grupp av lärare. Fördela ordet i klassrummet slumpmässigt.

Badges kan användas för att markera olika bedrifter eller framsteg. Vid en frågestund kan man låta slumpen avgöra vem som får svara. Vid rätt svar får eleven en badge. Försten till tre badges vinner!

Man kan också ge pinnen ett tal. En sak jag kom på var att kanske ge varje elev ett tal om man behöver en uppropslista, så att de alltid kommer i samma ordning. Det blir då lätt att anteckna siffran för att sedan föra in namnet i frånvarosystemet. Eller kanske hur många gånger de svarat på frågor under lektionen? Om eleverna ska rösta om något och det inte direkt ska framgå vem som är vem, så tilldelar man eleverna ett tal som man för in i listan för att kunna avkoda med senare.

Undervisningens syfte

Lgr 11 Läraren ska verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen.Områden
Vardagsnytta

Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!
Tips! Köper du betalappar från App Store eller Google Play har du rätt att ångra dig och få pengarna tillbaka, utan att ange orsak. Läs mer hos PappasAppar.se!

Volume Purchase Program (VPP)

Köper du appen till skola eller förskola via VPP får du ytterligare 50% rabatt på priset. Detta gäller vid köp av 20 eller fler licenser från Apple. Läs mer om VPP här!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Recensenter
Twitter
Facebook