Användningsområden

I TwisTouch ska spelaren flytta olika färglågor med hjälp av sina fingrar till färgens bubbla och det är inte lätt. Här krävs det att man tänker och funderar i flera steg innan man löser uppgiften samt använder sin fingerfärdighet. Har man spelat Twister så känner man igen sig!

Det finns bara två regler att ta hänsyn till:  1. Du måste ha placerat alla lågorna dit de ska innan du släpper dem med fingrarna.
  2. Lågorna får inte kollidera på vägen.

I början är det en låga som ska flyttas till en bubbla, men snart kommer fler olikfärgade lågor som ska flyttas. Fler fingrar och båda händerna behövs för att lösa pusslet samt du måste vrida och vända händerna.

TwisTouch är ett underhållande spel som passar utmärkt för att samarbeta med en kamrat och tillsammans flytta lågorna. Det kanske t o m kräver samarbete för att lyckas trots att appen är avsedd för en ensam spelare. Appen fungerar bättre på en iPad än iPhone då ytan på den senare blir begränsad och känns liten om man är två spelare. iPad är att föredra!

I spelet finns fler pussel att lösa och man kan spela i olika “modes”. Det finns Arcade och Frenetic Mode med obegränsade nivåer. För iPad finns det 78 olika pussel och för iPhone är det 62 st i Puzzle Mode. I betalvarianten finns ytterligare pussel, samt att man där även har möjlighet att redigera spelet och skapa egna nivåer i Editor Mode. För användning i skolan krävs fungerar gratisvarianten väl.

IMG_0272

TwisTouch i Puzzle Mode

Appen får betyg 3 av mig då svårighetsgraden ökar ganska fort. Jag hade önskat fler pussel på en lättare nivå för yngre barn samt för barn som behöver träna sin finmotorik. Köper man betalvarianten så finns möjligheten att redigera spelet och därmed skapa egna svårighetsnivåer.

Funktioner

  • Språk: engelska
  • Det finns tydliga instruktioner/tutorial på lätt engelska
  • Musiken kan stängas av

Tänk utanför appen

Med TwisTouch tränar eleverna logiskt tänkande samt finmotorik (fingerfärdighet). De tränar också sitt spatiala tänkande, sin perceptionsförmåga samt att tänka abstrakt. Spelar man flera tränas även samarbete samt den språkliga kommunikationen då eleverna resonerar sig fram till en lösning. Eleverna kan efteråt få berätta hur de gjorde för att lösa problemet/pusslet.

Appens språk är engelska och eleverna lär ord/språk sig genom att testa sig fram. Språket är inte begränsande utan eleverna förstår vad de ska göra. Ett ytterligare steg vore att arbeta med den engelskan som finns i appen, översätta och reflektera över spelvärldens uttryck och instruktioner.

Finns sällskapsspelet Twister på skolan eller fritids, där man agerar med hela sin kropp, så tränas mototrik och koordination med större muskelgrupper. En idrottslektion som bygger på samma tema?

Undervisningens syfte

Ma Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Ma  Föra och följa matematiska resonemang.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Recensenter
Twitter
Facebook