Användningsområden

För några år sedan kom det motorcykelspel som var, och fortfarande är, otroligt populära. I Type:Rider är motorcykeln utbytt mot ett kolon, två prickar, som du styr längs med en bana med olika kluriga hinder. Bokstäver och tecken agerar både del av banan och bakgrund. Samtidigt som du tar dig fram ska du fånga asterisker och bokstäver. När du fångat alla bokstäver utmed banan har du klarat av en nivå och kan gå vidare på nästa. Då tas du till en ny miljö, en ny tidsperiod och ett nytt typsnitt. Genom att fånga asteriskerna låser du upp olika faktatexter.Något som jag upplever att elever idag slarvar med är hur de utformar sina texter. De tänker oftast igenom hur de ska formulera sig men gör inget aktivt val av typsnitt. De glömmer att sätta rubriker, slarvar med stor och liten bokstav och använder få illustrationer. Med det här spelet fångas spelaren av skönheten med bokstäverna. Bokstäver bär inte bara en betydelse med vilka andra bokstäver de sammanfogas med, även utformningen, bilden av bokstäverna spelar roll för budskapet. Text är inte bara ord, det är även form. Det tydliggörs i det här spelet.

Type:Rider är ett spel som är både avslappnande och uppiggande samtidigt. Det är lätt att sugas in i spelets vackra grafik och musik och ljudeffekter bidrar till stämningen. Ljudet är aldrig stressande utan det är en mjuk ljudbild som spelaren tar del av. Banorna är kluriga och olika fysiska element påverkar hur man ska styra. Ibland blåser det, ens kolon kan hamna i och under vatten, mekaniska fällor och hjälpmedel finns på vägen. Allt är utformat för att vilja lösa banan och sen bara en till…

Screenshot_2014-08-12-13-36-42  Screenshot_2014-08-12-13-37-41

Det här spelet lämpar sig för många åldrar och barn kan spela det utan vuxenstöd. Det innehåller inget våld eller anstötligt material, däremot är det alltför svåra texter för ett yngre barn att läsa. Här fastnade dock även mina ”äldre” provspelare i spelet och hoppade över texterna om de olika typsnittens historia. Det är dock så väl genomtänkt att varje bana ändå förmedlar mycket av det som typsnittet i sig representerar. Här får vi ett underlag för samtal kring olika typsnitt, skriftens och tryckkonstens betydelse för oss. Eleverna kommer att spela det här spelet på rasterna och lektionerna kan användas till diskussion. Vi flippar undervisningen med ett spel, istället för med en film.

I Type:Riders första bana får man bekanta sig med ursprunget till skriften, grottmålningar. Sedan följer kilskrift och hieroglyfer tillsammans med kinesiska tecken, innan vi kommer fram till det latinska alfabetet. Så här finns många infallsvinklar att diskutera och analysera. Eftersom faktatexterna är på engelska och ligger utanför spelbanan, kan det vara bra att samtala om de olika tidsperioderna istället.

Screenshot_2014-08-12-13-29-47   Screenshot_2014-08-12-13-29-53

Spelet är skapat av den fransk-tyska TV-kanalen Arte och gjordes som en del i en utställning kring typografins historia. Den har en egen hemsida där du även kan skapa egna spel och dela med andra på Facebook och Twitter. Type:Rider Creation Kit fungerar dock inte på mobiler utan här behöver du använda datorn. Men med Creation Kit öppnar sig en massor av möjligheter för eleverna att visa sina kreativa sidor och förståelse av typografins historia. Jag tycker att spelet i sig är värt en femma i betyg, men användningsområdet i skolan blir begränsat, eftersom det kräver viss handledning av vuxna för att det önskade lärandet ska ske.

Funktioner

  • Engelska
  • Välj hur du styr spelet
  • Färdas genom nio olika perioder/typsnitt
  • Historiska texter
  • Dela resultat på Facebook och Twitter

Undervisningens syfte

Bl  Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap ut­formas i olika medier.

Hi  Undervisningen i historia ska syfta till att eleverna utvecklar en kro­nologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

Tk Undervisningen i teknik ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur teknik utvecklas i samspel med andra vetenskaper och konstarter.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Bl Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Hi Använda en historisk referensram med olika tolkningar av utvecklingslinjer.

Te Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats  över tid.Områden
Spel

Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!
Tips! Köper du betalappar från App Store eller Google Play har du rätt att ångra dig och få pengarna tillbaka, utan att ange orsak. Läs mer hos PappasAppar.se!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Twitter
Recensenter
Facebook