Användningsområden

Bornholmsmodellen heter en välkänd metod som syftar till att utveckla barns fonologiska medvetenhet. Att vara fonologiskt medveten innebär att kunna skifta fokus från ordens betydelse och innehåll till hur orden är uppbyggda rent ljudmässigt. T.ex. så är ordet ”tändsticksask” ett långt ord, även om själva företeelsen är liten. En god fonologisk medvetenhet är ofta en god grund inför den kommande formella läs- och skrivutvecklingen. Samtidigt kan barn som har svårt med fonologisk medvetenhet vara i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter (även om det finns många andra faktorer som också spelar in). Därför är det väldigt vanligt att förskolor och skolor arbetar strukturerat med träning av just fonologisk medvetenhet.Appen Bornholmslek bygger på delar av Bornholmsmodellen. Bornholmslek innehåller delarna Lyssna – Ljud och SagorRimlek, Hur låter orden? samt Bygga ord. Barnet guidas med hjälp av tydliga och lättförståeliga instruktioner genom övningarna. Med fördel sitter man tillsammans med barnet, eftersom det går att komma vidare i övningarna genom att prova sig fram.

Bornholmslek kan vara en ingång till att komma igång med att hitta ljud i son omgivning samt ljud i olika ord, då barnet hela tiden får både visuell och auditiv feedback. Appen riktar sig till barn från ca två-tre år och uppåt, men kan även fungera för lite äldre barn och elever beroende på var de befinner sig i sin språkutveckling.

 • Lyssna – Ljud: Denna övning är en variant av ljudmemory där barnet får höra ett ljud som han eller hon ska matcha rätt bild till. Det är t.ex. ljud som flöjtspel, hästgnägg etc. Tanken är att barnet ska börja rikta sin uppmärksamhet mot olika ljud i sin omgivning. Övningen kommer i två svårighetsgrader.
 • Lyssna – Sagor: Barnet får lyssna på sex olika animerade sagor, en i taget. Sagorna berättas i ett angenämt tempo som innehåller mycket rim. Barnet kan efteråt klicka på de olika föremålen i bilden och höra hur dessa låter.
 • Rimlek: I denna övning tränar barnet sin rimförmåga. Barnet ska matcha ett föremål till något i bilden som det rimmar på. Instruktionsrösten säger: ”En mus i ett…” Därefter ska barnet dra musen till det som mus rimmar på. Återkoppling ges när barnet gjort rätt: ”En mus i ett hus!”
 • Hur låter orden?: I denna övning ska barnet matcha ett föremål med rätt initialt bokstavsljud. Genom att klicka på bokstäverna sägs bokstavsljudet som är kopplat till bokstäverna. Barnet drar sedan föremålen till rätt bokhylla, t.ex. fisk dras till ”F”. Det går att välja både stora och små bokstäver, men det är alltid bokstavsljuden som hörs när man klickar på bokstäverna. Återkoppling sker i form av: ”Ffffff, fisk!”
 • Bygga ord: Här ska barnet bygga ord med hjälp av ”läggbokstäver”. Varje bokstav är klickbar och då hörs bokstavsljudet. Barnet får höra ordet som ska läggas med bokstäverna och får även se föremålet. Det finns både enklare (korta ord utan konsonantkombinationer) och lite svårare ord (med konsonantkombinationer) att lägga.

Bornholmslek känns väldigt genomtänkt och bearbetad. Instruktionerna är tydliga och väl anpassade efter barn. Jag skulle önska att det gick att lägga till en del övningar själv, eftersom det i skrivande stund är begränsningar i antalet övningar. Jag ger Bornholmslek en 4:a i betyg.

Funktioner

 • På välkomstsidan kan du klicka på musen i högra hörnet för att få instruktioner om de fem olika språklekarna.
 • Varje språklek består av ett antal olika övningar.
 • Det går att välja mellan stora och små bokstäver i de övningar som innehåller bokstäver.
 • Om barnet har svårt att dra föremålen räcker det att klicka där man vill placera föremålen.

Tänk utanför appen

Appen ska ses som ett komplement till andra övningar med fonologisk medvetenhet. Det är först när barnet kan koppla samman det ni gör tillsammans med appen till andra meningsfulla situationer som barnet kan räknas som fonologiskt medvetet. Fortsätt därför att jobba med liknande ljud- och språklekar även efter ni slutat med lärplattan.

Leta efter ljud i alla sammanhang, i leken, utomhus mm. ”Hur låter sten i början?”. ”Vad rimmar på katt?”. Ibland har barn svårt att överföra det som de lär sig i specifika inlärningssituationer till verkligheten. När du märker att barnet börja förstå en viss process, så bygg vidare på denna på flera olika sätt så att barnet förstår kopplingen till bokstäver och ljud var han eller hon än befinner sig.

Undervisningens syfte

Sv Eleverna ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Sv SvA Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Sv SvA  Utveckla förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!
Tips! Köper du betalappar från App Store eller Google Play har du rätt att ångra dig och få pengarna tillbaka, utan att ange orsak. Läs mer hos PappasAppar.se!

Volume Purchase Program (VPP)

Köper du appen till skola eller förskola via VPP får du ytterligare 50% rabatt på priset. Detta gäller vid köp av 20 eller fler licenser från Apple. Läs mer om VPP här!

One Response to Bornholmslek – Språklekar á la Bornholmsmodellen

 1. Fredrik Thurfjell skriver:

  Håller med dig om att appen kan utvecklas med fler övningar, lyssna efter språkljud i olika ordpositioner, fonemutbyten mm. Nu är den bra men något begränsad.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Facebook
Recensenter
Twitter