Användningsområden

Bra OCR-appar är något som ofta efterfrågas. En OCR-app kan du bland annat använda för att fotografera av en text och sedan direkt få den uppläst i din telefon eller platta med hjälp av talsyntes. Någon riktigt bra har hittills varit svår att hitta. Jag vet att flera använder OCR-appar som Prizmo, Google Translate och Pixter, men det är också många som inte är helt nöjda. Ibland är det ett lite omständligt förfarande och det är inte alltid som slutresultatet blir helt bra.

Claro ScanPen fungerar lite annorlunda än andra OCR-appar och faktiskt dessutom riktigt bra. Den är lite av en on-the-go-app eftersom du kommer in i kameraläget direkt när du startar appen. Du tar ditt kort och kan därefter direkt få texten uppläst genom att med fingret (eller en styluspenna) markera den text du vill få uppläst. Inga bilder sparas, utan när du tar nästa bild försvinner den första. Du kan om du vill även välja en av dina egna bilder från din kamerarulle.I Inställningar kan du välja språk (det finns tio stycken), uppläsningshastighet och ställa in om du vill att Claro ScanPen ska markera en hel rad eller ett ord. Jag kan rekommendera att du ställer in Ord, eftersom du då kan börja markera var som helst på en rad eller välja att bara få ett enstaka ord uppläst.

Talsyntesen som används är iOS egna, vilket inte kostar något extra. Se bara till att du har laddat ner den högkvalitativa röstvarianten i iPadens eller iPhonens egna inställningar under Allmänt > Hjälpmedel > Tal > Röster. Om du vill ha en annan högkvalitativt röst går detta att köpa till inuti appen för 19 kr/st. Ingen wifi krävs för OCR-funktionen eller för talsyntesen, så appen skulle kunna användas vid en provsituation (t.ex. om en elev vill få sina uppgifter upplästa) när internetåtkomst inte är tillåtet.

Appen är utmärkt att använda vid uppläsning av matematiktal då eleven enkelt kan fotografera av sidan och markera ett tal i taget för uppläsning.

Jag ger appen en stark fyra i betyg i nuläget. Anledningen till att jag sparar på femman är att jag gärna ser att det tillkommer fler språk än de tio som ingår i nuläget. Dessutom skulle det inte skada om det tillkom någon slags sparafunktion i appen ifall man skulle vilja få samma sida uppläst vid ett senare tillfälle.

 

 

Funktioner

  • Ta ett kort på en text som du vill kunna få uppläst.
  • Markera i texten vad du vill få uppläst genom att dra med fingret över texten (t.ex diagonalt uppifrån och ner).
  • Så fort du släpper fingret från skärmen påbörjas uppläsningen.
  • Ställ in om du vill kunna få enstaka ord upplästa vid markering.
  • I Inställningar väljer du också språk och uppläsningshastighet. Antal språk att välja på är i nuläget 10 st.

Tänk utanför appen

Jag är en stor förespråkare av talsyntes i många olika situationer. Det finns massor av tillfällen som många elever skulle vara hjälpta av att få text uppläst, även om de inte har direkta läs- och skrivsvårigheter.  Eftersom OCR-funktionen finns på flera andra språk går den att använda även i engelska och i flera moderna språk. Genom att lyssna på uppläsningen av en boksida kan detta underlätta vid inlärning av uttalet på olika språk.

Koppling till Lgr 11

Lgr 11 Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.

Lgr 11 Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd

Undervisningens syfte

Sv SvA Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

En Mspr Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation.Verktyg
OCR Talsyntes

Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!
Tips! Köper du betalappar från App Store eller Google Play har du rätt att ångra dig och få pengarna tillbaka, utan att ange orsak. Läs mer hos PappasAppar.se!

Volume Purchase Program (VPP)

Köper du appen till skola eller förskola via VPP får du ytterligare 50% rabatt på priset. Detta gäller vid köp av 20 eller fler licenser från Apple. Läs mer om VPP här!

One Response to Claro ScanPen – Enkel och bra OCR-app med talsyntes

  1. Torgny Back skriver:

    Scanpen fungerar inte på min mobil: Samsung Galaxy J5 med Android 5.1.1. Inget händer när jag trycker på startbilden. Företaget har inte kunnat förklara varför det inte fungerar,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Twitter
Recensenter
Facebook