Användningsområden och funktioner

Coordinate Pics  är en app där man sätter ut punkter i koordinatsystem som automatiskt förbinds med linjer, färgläggs och så skapas en bild. Appen innehåller två typer av koordinatsystem med 4 st uppgifter till varje koordinatsystem. Det finns två sorters koordinatsystemen, ett system med bara positiva tal (X- och Y-axel) och ett med positiva och negativa tal (ser ut som ett kors). Det finns bara 8 st uppgifter/bilder vilket gör att det är ganska begränsat.

koordinatsystem 1 bild (2)Uppgifterna fullföljs genom att det visas ett koordinatpar bredvid koordinatsystemet och då skall man trycka på den punkten två gånger. Då börjar bilden komma fram. Om man gör fel kommer det ett rött kryss och man får försöka igen. Det finns ingen begränsning för antalet försök. Bilden växer fram och färgläggs automatiskt vartefter man träffar rätt. Appen är lätt att förstå och bilderna är roliga. Det är dock små rutor och kan vara lätt att missa, så det är tur att man har obegränsat med försök. Det behövs också många tryckningar innan bilden är klar. Eleverna tycker dock att det är roligt att använda appen. Jag brukar låta dem arbeta två och två då blir det ofta diskussioner om var man skall trycka och många gissningar om vad det ska bli för bild.

bild

Appen går att använda för färdighetsträning från åk 3-9, men de äldre eleverna kan tycka att bilderna är lite barnsliga (fast man vet ju aldrig). Bilderna brukar eleverna spara i kamerarullen genom att fota av skärmen. Trots att det är en begränsad app så är den ett utmärkt verktyg för att träna att sätta ut punkter i koordinatsystem på ett roligt sätt.

Coordinate Pics får betyg 3. Det är en nyttig och rolig, men begränsad app.

Tänk utanför appen

Låt en elev säga koordinatparen eleven ser på skärmen på svenska eller engelska till en annan elev som sätter ut dem i sitt eget koordinatsystem på papper. Den första eleven ska också förklara hur punkterna skall förbindas för att bilden skall bli så lik originalet som möjligt. Sen kan man jämföra bilderna och försöka diskutera varför bilderna blev lika eller inte.

Undervisningens syfte

Ma Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

Ma Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Sv SvA Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

SvA Välja och använda språkliga strategier.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Ma Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

Ma Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

En Sv SvA Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

SvA Välja och använda språkliga strategier.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!
Tips! Köper du betalappar från App Store eller Google Play har du rätt att ångra dig och få pengarna tillbaka, utan att ange orsak. Läs mer hos PappasAppar.se!

Volume Purchase Program (VPP)

Köper du appen till skola eller förskola via VPP får du ytterligare 50% rabatt på priset. Detta gäller vid köp av 20 eller fler licenser från Apple. Läs mer om VPP här!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Facebook
Recensenter
Twitter