Användningsområden

Daisy the Dinosaur lär ut de enklaste kommandona i kodning genom gränssnittet ”dra och släpp”. Målet är att på ett lustfyllt sätt lära de yngre barnen hur man sätter ihop olika objekt och sekvenser till händelser på skärmen. Eleverna kommer igång direkt och testar sig fram för att få Daisy att göra det de vill. Inga speciella förkunskaper krävs, utan tvärtom fungerar appen utmärkt som introduktion till kodning med de yngre eleverna.

I appen finns två möjligheter: endera ”free play” där man använder de olika objekten och sekvenserna för att få Daisy att göra det man vill. Eller så tar man den andra möjligheten, ”challenge” där man ska få Daisy att göra det som utmaningen beskriver. ”Challenge” är bra att börja med då man lär sig vad de olika blocken betyder och hur man kan kombinera dem. Appen vänder sig till de yngre barnen och då instruktionerna är skrivna på engelska kan det bli ett hinder då eleven inte förstår utmaningen. Eleverna lär sig dock snabbt att blocket ”move” betyder flytta, ”spin” betyder snurra runt osv. En möjlighet är att samarbeta med äldre elever som då får en träning i att läsa och förstå engelska samt förklara för de yngre eleverna.IMG_2141 2Tyvärr finns ingen sparafunktion på de projekt som eleven skapar själv i ”free-play”. Ett förslag är att man visar upp sitt projekt via en projektor för övriga elever innan man stänger av appen. Det vore en klar förbättring om den funktionen ingick i appen! En risk finns att en del elever tycker att appen Daisy är för enkel vilket medför att de tröttnar relativt fort. Då kan man gå vidare med en annan app från samma utvecklare, Hopscotch, som lär ut kodning på en mer avancerad nivå.

Appen fungerar utmärkt att samarbeta tillsammans i och det är kanske att föredra? Eleverna diskuterar och förklarar för varandra hur de tänker och löser problemet utvecklar deras kommunikativa förmåga.

Funktioner

  • Två olika lägen: ”free-play” eller ”challenge”
  • Språket är enkel engelska
  • Sparafunktion saknas

Tänk utanför appen

Om du har tänkt börja att introducera kodning i din klass/grupp så är Daisy the Dinosaur en bra app som introduktion. Förslagsvis börjar eleverna med ”challenge-läget” som beskrivits ovan. Vill man stanna kvar i appen så kan eleverna själva skriva utmaningar, både på svenska och/eller engelska, som kamraterna ska lösa och utföra. Eller är Daisys rörelser början till en berättelse? Vad händer sedan? Kan du få Daisy att snurra 7 gånger med att skriva den enklaste koden? Kan du få Daisy att dansa?

Skriv kod på lappar och utför samma rörelser som Daisy gör ”på riktigt” i rummet. Skriv koder till kamrater, på svenska och/eller engelska, och turas om att utföra dem. En idrottslektion på kodtema?

Undervisningens syfte

Bl Utveckla kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.

En Utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.

Ma Utveckla förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang.

Te Utveckla sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Bl Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

En Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

Ma Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

Te   Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Recensenter
Facebook
Twitter