Användningsområden

IntoWords är ett verktyg för dig som vill skriva och läsa med uppläsningsstöd på ett eller flera språk. Appen fungerar med svenska eller det språk du väljer att installera en röst för, vilket medför att appen är användbar på bredden i såväl svenskundervisning, som moderna språk- och modersmålsundervisningen.

Appen kostar i basversion 109 kr och appen har köp inuti appen. OCR-funktionen kostar 65 kr  och språk du kan lägga till kostar 40 kr styck i skrivande stund. Allt går att prova gratis i en så kallad trialversion i upp till 30 dagar.För att appen ska fungera behöver du ha iPad- eller Androidenhet, samt WiFi. När du kommer till appen i Appstore eller GooglePlay så står det att den är gratis, men så är enbart fallet om din skola har tecknat ett skolavtal med MV Nordic.

Prisuppgifter från MV Nordics webbplats.

Prisuppgift från 161008.

IntoWords ger den som behöver stöd i sin läs-och skrivvardag det stöd som krävs: läs- och stavningsstöd, skrivarstöd, antecknings- och korrekturstöd. Allt i en och samma app. Appen ger hjälp till självhjälp om användaren tar till sig verktyget. Med stöd av appen kan man utveckla hållbara strategier i att hantera sin skriv- och läsvardag på ett utmärkt sätt. En app löser inte allt, men med övning kan det bli riktigt bra.

Se funktionerna i guiden nedan.

intowords-visa-vid-start

Utöver att få den text du skriver uppläst kan du få förslag på ord, så kallad ordprediktion. Det innebär att du skriver i ditt dokument, påbörjar ett ord och får förslag på ord som du kanske kan ha tänkt dig till din text (se bild nedan). Om man vill ha dessa ord upplästa gör man två snabba duttar på ordet. Det hjälper dig att göra ett medvetet ordval till en text. Efter det enkelduttar du på ordet du valt och det klistras in i din text som nästa ord i meningen.

Ordprediktion i IntoWords

Ordprediktion i IntoWords

Du ges möjligheten att utöka ditt ordförråd och kanske våga använda ord som du kanske kan säga, och som du känner till betydelsen av, men inte kan stava till. Att få stödet med ordförslag gör att att ditt språk utvecklas och du blir inte lika hämmad skriftspråksmässigt. Dessutom finns samma funktioner för engelska och ett antal språk ytterligare.

När jag började att testa den här appen var det kärlek vid första testet. Det går att fotografera en text direkt i appen, skanna texten till redigerbar text (OCR), redigera i texten och få den uppläst i appen, med möjlighet att dela på det sätt jag själv önskar. Allt i ett paket.

Appen är tänkt för den som har läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Jag upplever att den kan vara till nytta för den som har svårt att fantisera när den ska skriva. Appen påminner om ett äldre program för PC som heter Saida, ett rent ordprediktionsprogram som ger förslag på ord att använda i sammanhanget när du skriver. Jag kan jämställa just ”Alternativa förslag”- funktionen i appen med det programmet. Det glädjer mig, då jag relativt ofta får frågan från lärare om Saida finns för lärplattor. Detta är ett utmärkt alternativ. Att det dessutom är utökat med flera språk, gör att jag känner mig riktigt glad när jag testar appen. Den ger möjligheter på ett sätt som tidigare inte varit möjligt i detta format.

Jag ger appen betyget 5. Funktionerna är utmärkta med bra tillägg att köpa till. Att det går att välja mellan att ha bokstavsnamn, bokstavsljud, ord eller mening uppläst är en tillgång och det gör att appen blir mer attraktiv att använda på bredden, för alla elever.

Funktioner

För iPad kräver appen iOS 8.4 eller senare.

För Android kräver appen 4.0 och senare.

Inställningar för uppläsning

 • Valfria uppläsningssätt. Framåt i texten eller en mening åt gången.
 • Markering (highlight) av uppläst ord, mening eller avsnitt.
 • Uppläsning på svenska av rösten Kristian, som ingår i köpet. Denna svenska röst kan läsa upp specialtecken så som matematiska tecken, 25/5 blir således inte ett datum om det är en matematisk uppgift i ett matematiskt sammanhang.
 • Du byter språk genom att klicka på ikonen med flaggan.
 • Fler språk att få sin text uppläst på via köp i appen: arabiska, UK engelska, US engelska, danska, NZ engelska, finska, franska, galliska, grekiska, hindi, italienska, japanska, katalanska, madarin, holländska, norska bokmål och nynorsk, polska, portugisiska, ryska, spanska, thai, turkiska, tyska och ungerska.
 • Uppläsningshastigheten kan justeras efter behov från 82 ord/minuten till 330 ord/minuten.
 • Det går att pausa uppläsningen av texten.

Inställningar för ordförslag

 • Kontextbaserade ordförslag såväl på svenska som andra språk.
 • Alternativa förslag på svenska.
 • Ordprediktion – automatiskt förslag för nästa ord på svenska, UK engelska, tyska, spanska, franska, portugisiska, holländska, italienska, danska, nynorsk och bokmål.

Möjlighet till inställning av ordlängd på de ord som ska finnas med i de valbara ordmenyerna. Personligen använde jag inställningen ”max”, men det är bra att kunna ställa in ordlängd med tanke på ålder samt språklig utvecklingsnivå hos användaren av verktyget.

Det går att dela dokument. Du kan exempelvis sända texten som e-mail, lägga till i anteckningar och dela på sociala medier. Det går även att öppna dokument i andra appar.

Om du vill spara dina dokument lokalt i din lärplatta sparas de under ikonen som ser ut som ett pappersark. Under den ikonen lägger sig texterna i den ordning du skapat dem. Plusikonen betyder som vanligt ”lägg till”. Ikonen med en pil ut ur en rektangel (ikonen får att dela från plattan) ger dig möjlighet att dela texten på olika sätt. Nästa ikon är pennan, det vill säga redigera. När ditt dokument är markerat med en ”bock”, kan du dutta på ikonen för pennan för att ändra på namnet på dokumentet. Du kan ta bort ditt alster genom att klicka på papperskorgen.

OCR (Optical Character Recognition)

 • Infoga text från kamera
 • Infoga text från bild i album

Appen var omtalad på Dysleximässan i Jönköping 2012. Läs artikel i tidningen Föräldrakraft.

Övrigt: Appen finns som pocketversion, vilket betyder att den går att ha i sin smartphone. I detta utförande har du språkprofiler för uppläsning och ordförslag. Denna version av IntoWords kommer med engelska som profil, vilket gör att du får köpa till den svenska språkprofilen. Just nu kostar en språkprofil i pocketutförande 28 kr/st. Det finns språkprofiler på svenska, danska, norska, tyska, franska, italienska, spanska och holländska.

Tänk utanför appen

Koppla iPaden till en projektor och högtalare. Skriv tillsammans med ordprediktionen på, så att man får ordförslagen som ett urval. Urvalet av ord tänker jag att man diskuterar, för att tillsammans kunna göra medvetna ordval. Vad betyder ordet? Hur uppfattas ordet i det sammanhang vi skriver? Är det rätt ordval i den texttyp man skriver?

För mig blir det en övning i att höja medvetandenivån runt språket för alla elever. Övningen skulle kunna vara en start inför att skriva en faktatext. Några kanske väljer appen IntoWords, medan andra väljer en annan arbetsyta för textskapande. Jag tänker att vi även använder appen SAOL för att slå upp ord som vi upplever att vi inte riktigt vet vad de betyder.

Koppling till Lgr 11

Lgr 11 Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.

Lgr 11 Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd.

Undervisningens syfte

Sv Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

Sv  Undervisningen syftar till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Mspr Eleverna ska ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.

Ml Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Sv SvA  Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Sv SvA En Ml Mspr  Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Ml Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande.

Mspr Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.Områden
Vardagsnytta

Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Facebook
Recensenter
Twitter