Användningsområden

Behöver du tillgång till verktyg för att göra matematiska experiment kring sannolikhet så har du appen för det här. Du får en färgsnurra där du kan välja antalet färger mellan 2 st och 6 st. Färgfälten kan du öka/minska i storlek enkelt vilket också ändrar förutsättningarna för experimentets resultat. Tärningar, upp till 6 st, finns i appen och det går att ändra antalet prickar på tärningarnas sidor. Det finns också ett mynt som man kan kasta för att få krona eller klave. Alla experiment och mätningar dokumenteras tillfälligt i appen så du behöver egentligen inte hålla reda på så mycket utan bara avläsa resultatet efteråt.

 Tärningar

Tärningar

Mynt

Mynt

Färgsnurra

Färgsnurra

 

I det centrala innehållet i matematik står det under rubriken ”Sannolikhet och statistik” att eleverna redan i årskurs 1-3 ska arbeta med slumpmässiga händelser i experiment och spel samt göra enkla tabeller och diagram för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar. Appen lämpar sig således suveränt redan från årskurs 1. Vidare i årskurs 4-6 ska eleverna jämföra slumpmässiga försök genom att tolka tabeller och diagram. De ska också lära sig begreppen medelvärde, typvärde och median. I årskurserna 7-9 utökas detta till att innefatta kombinatorik i matematiska och vardagliga situationer. Nu ska eleverna även kunna bedöma risker och chanser utifrån statistiskt material.

Appen är ett användbart verktyg men har egentligen inget som jag inte skulle kunna göra med en riktig snurra, tärning eller mynt. Men appen för statistik enklare än vad jag gör själv och det är enkelt att bestämma förutsättningar vad gäller färgfält och utseendet på tärningarnas sidor. Jag ger därför appen en 4:a.

Funktioner

  • Färgsnurra med möjlighet att ha 2-6 st färger.
  • Färgsnurrans fältstorlekar går att ändra.
  • Upp till 6 st tärningar med möjlighet att ändra antalet prickar på tärningarnas sidor.
  • Mynt med krona/klave.
  • Resultaträknare för varje verktyg.
  • Nollställning när man går tillbaka till menyn.

Tänk utanför appen

Appen går ju utmärkt att använda även när man ska spela spel. Då plockar man fram tärningen. Eller för turtagning och då plockar man fram färgsnurran. Myntet går att använda för enkel lottning mellan två saker eller personer.

Undervisningens syfte

Ma Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Ma Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Ma Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Ma Eleverna ska genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Ma Formulera och lösa problem med hjälp av matematik.

Ma Kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Ma  Använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!
Tips! Köper du betalappar från App Store eller Google Play har du rätt att ångra dig och få pengarna tillbaka, utan att ange orsak. Läs mer hos PappasAppar.se!

Volume Purchase Program (VPP)

Köper du appen till skola eller förskola via VPP får du ytterligare 50% rabatt på priset. Detta gäller vid köp av 20 eller fler licenser från Apple. Läs mer om VPP här!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Facebook
Twitter
Recensenter