Användningsområden

Stjärna 3D kan bli ditt eget planetarium för en liten peng och med lite kreativa kopplingar kan det bli en inspirationskälla för berättande, historia-, fysik- eller varför inte tekniklektioner?

Idén med appen är egentligen att du ska kunna titta på himlen med stöd av en guide med grunden i tre olika lägen: planetarium, fullt kartläge eller i en 3D-modell. Mitt favoritläge är planetarium. När jag är i det läget kan jag orientera mig på stjärnhimlen utifrån plats och tid genom att röra min telefon eller lärplatta i luften, eller över himlen om du så vill. Det blir en interaktiv atlas över himlavalvet. Det är möjligt att se stjärnor, stjärnbilder, nebulosor, planeter och allt vad det heter. För att appen ska veta var du befinner dig använder du GPS eller så matar du manuellt in latitud och longitud. I inställningar går det att göra flera inställningar och mer precist ställa in vad som ska visas.Appen är optimerad för iPhone och det finns en tvillingapp som heter nästan likadant: Stjärna 3D+. I den får du även stjärnbilderna med en teckning av olika stjärnbilder, t ex Vattumannen. Jag valde att inte skriva om tvillingappen, då jag tänker att våra unga elever serveras så mycket ”färdiga” bilder. Jag valde medvetet att recensera Stjärna 3D, då den ger utrymme att skapa egna inre bilder av resan på stjärnhimlen.

Stjärna 3D

Något jag blir glad av är att appen är på svenska, det gör att den blir mer användbar för lärande i lägre skolåldrar och i förskolan. Det går att lägga till bokmärken på platser jag vill återvända till, det gör att jag kan förbereda min undervisning genom att i förväg ha bokmärkt vilka platser vi ska besöka, men jag upplever att ett explorativt förhållningssätt kan ge upphov till många intressanta ingångar till samtal samt till att utforska denna lilla pärla till app.

Jag tänker på alla läxor jag skickat hem med uppgiften: ”Ikväll när det är mörkt ute, gå ut och titta efter xxx på himlen och berätta imorgon vad ni såg.” En del elever glömde, en del sa att det fick inte vara vakna så sent att de kunde se de himlakroppar, stjärnor eller fenomen vi studerade eller att det helt enkelt var mulet. Nu har jag mitt eget klassrums planetarium och kan i stunden, oavsett tid, öppna dörrarna till universum.

Jag funderar på vad jag saknar i appen eller vad som kan förbättras men kan inte komma på vad jag mer önskar. Appen är intuitiv och enkel att använda. Jag ger appen betyget 4.

Funktioner

Det finns alltid mycket att skriva om inställningar i en app, jag har valt ut de jag upplever som viktigast.

 • Stöd för GPS eller för att manuellt mata in latitud och longitud.
 • Ställ in Mode (dvs visningsläge): Planetarium, Fullt kartläge eller 3D-modell.
 • Lägg till bokmärken.
 • Bläddra i Katalogen och läs mer om t ex månar.
 • I inställningar ställer du in hur ditt Planetarium ska fungera, t ex om namnet på stjärnorna du ser ska visas på kartan, vilken magnitud som ska appliceras på kartan.
 • Viktiga inställningar är: plats, tid och kompass. Plats för att appen ska kunna orientera sig, tid för att få realtid eller att kunna välja tidpunkt, samt kompass – hur du väljer att rikta apparaten mot himlen.
 • Det finns en inställning som heter Internet, där slå du på och av webblänkar. Om du väljer att inaktivera webblänkar måste du välja ett lösenord.

Tänk utanför appen

Fysik åk 1-3

 • Året runt i naturen: Jordens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • Berättelser om natur och naturvetenskap: skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Fysik åk 4-6

 • Fysiken och världsbilden: Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap samt solsystemets himlakroppar och dess rörelser i förhållande till varandra. 

Historia åk 1-3

 • Att leva i världen: berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se dem i vår tid.
 • Att undersöka verkligheten: tidslinjer och tidsbegrepp dåtid, nutid och framtid.

Historia åk 4-6

 •  Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Teknik åk 1-3

 • Tekniska lösningar: några enkla ord och begrepp för att benämna och samtal om tekniska lösningar.
 • Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar: dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller.
 • Teknik, människa, samhälle och miljö: hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Teknik åk 4-6

 • Tekniska lösningar: Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtal om tekniska lösningar.
 • Teknik, människa, samhälle och miljö: Hur tekniska system i hemmet och samhället förändras över tid och några orsaker till detta.

Svenska åk 1-3

 • Tala, lyssna och samtala: att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
 • Berättande texter och sakprosatexter: berättande texter och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Svenska åk 4-6

 • Berättande texter och sakprosatexter: berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Jag skulle kunna fortsätta att koppla till åk 7-9, men jag tror att du intuitivt ser hur jag tänker tematiskt i förhållande till vad vi kan koppla till Stjärna 3D.

Stjärna 3D bild kopplingar

Använd Stjärna 3D, kopplad till en fristående projektor, rikta projektorn mot taket, låta alla i rummet lägga sig på golvet och göra en resa i myternas värld. Lyssna till lyrik eller sagor om himlavalvets gudar och hjältar från olika tider samt att få möjlighet att samtala, formulera egna funderingar om varför himlen har genererat många berättelser i olika delar av världen, i olika tider och haft stor påverkan på vår samhällsutveckling kan ge insikter om att även vår tid sätter sin prägel på vårt sätt att berätta.

Vilken teknik står till vårt förfogande idag och imorgon? Varför har den utvecklats, vad är det som driver teknikutveckling? Samtalsämnen att arbeta med såväl inslag av estetiska, naturvetenskapliga samt humanistiska värden. Ett eget planetarium som du kan ta med dig dit du går kan ge upphov till nya föreställningar och frågeställningar om hur framtiden kan komma att se ut.

Appen i sig ger inte alla kopplingar till Lgr 11, men kan vara en ingång till ett sätt att ta sig an ett ämnesövergripande tema.

Undervisningens syfte

Fy Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet  att utveckla perspektiv på utvecklingen av naturvetenskapens världsbild och ges inblick i hur naturvetenskapen och kulturen ömsesidigt påverkar varandra.

Hi Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och fördjupad förståelse för nutiden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur historiska berättelser används i samhället och i vardagslivet.

Te Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknikens historiska utveckling för att de på så sätt bättre ska förstå dagens komplicerade tekniska företeelser och sammanhang och hur tekniken påverkat och påverkar samhällsutvecklingen. Undervisningen ska även bidra till elevernas förståelse för hur teknik utvecklas i samspel med andra vetenskaper och konstarter.

Sv I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Fy Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.

Hi Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

Te Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken förändras över tid.

Sv Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!
Tips! Köper du betalappar från App Store eller Google Play har du rätt att ångra dig och få pengarna tillbaka, utan att ange orsak. Läs mer hos PappasAppar.se!

Volume Purchase Program (VPP)

Köper du appen till skola eller förskola via VPP får du ytterligare 50% rabatt på priset. Detta gäller vid köp av 20 eller fler licenser från Apple. Läs mer om VPP här!

2 Responses to Stjärna 3D – Ditt eget planetarium

 1. Vilken underbar recension Ulrika! Fångande och kreativ!

 2. Ulrika Jonson skriver:

  Tack för återkopplingen Camilla! Det är glädjande när läsare, kollegor finner inspiration av de tankar vi presenterar i relation till de appar vi recenserar. Vad har vi? Nu kör vi!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Recensenter
Facebook
Twitter