Användningsområden

Med yngre barn är det bra att använda konkret material men här är en app som kompletterar detta material och bygger helt på förståelsen för det du gör när du räknar multiplikation och division.

Börja med att skriva in ditt profilnamn eller välj din profil om du redan använt appen tidigare. När du har varit inne i appen tidigare med din profil kan du utläsa dina framgångar. Varje övning syns för sig, du kan se hur många övningar du gjort samt hur lång tid du lagt ner på varje övning eller totalt. Profilresultaten mäter bara de övningar man gör själv och alltså inte de två sista där det är meningen att man ska samarbeta.Väljer du den gröna symbolen ska du här räkna multiplikation med hjälp av en hundraruta. I vänster övre hörn finns ett litet handtag att dra i. När du drar åt höger och nedåt färgas de prickar som du fört handtaget över. På det här sättet ska du visuellt visa det tal som står i överkant. Det går bra att visa båda håll dvs 8×2 och 2×8. Räknar du rätt får du höra en positiv signal men gör du fel får du ingen chans att prova igen. Talet skakar till, blir rött, rätt svar visas både via svar i talet och visuellt och du får sedan en ny uppgift.

Grön ikon: Multiplikation med hundraruta

Den gula symbolen indikerar touch. Här ska du nudda skärmen med så många fingrar och så många gånger som talet i överkant visar. På bilden syns 5×3 och då lägger du 3 fingrar på skärmen (ungefär samtidigt) 5 gånger. Du får detta visat för dig genom att det först visas med streckade cirklar. När du lägger dina fingrar på skärmen så ändras färgen på de bollar som kommer fram vid varje touch. På detta sätt blir det visuellt vad du egentligen har gjort. (På bilden saknas de sista 3 fingrarna/bollarna innan svaret är slutgiltigt)

Gul ikon: Touch

Väljer du att räkna division (ljusblå) syns talet i överkant. Du ska nu dra bollarna till lådorna så att de blir jämnt fördelade. När alla bollar är ditlagda får du reda på om det är fel eller rätt. Det är alltså inte så att du håller på tills du gjort rätt vilket jag tycker är lite synd.

Ljusblå ikon: Division

Vid den blå symbolen kan du passa på att få lite skrivträning. Räkna med hjälp av det visuella stödet i nederkant. Skriv ditt svar stort på skärmen, detta omvandlas till siffror och du får reda på om du svarat rätt eller fel. Du kan inte skriva slarvigt för då tolkas det antingen som en annan siffra eller så får du fram ett frågetecken och måste skriva in ditt svar igen.

Mörkblå ikon: Skriv svaret för hand

Under den röda ikonen ska man sitta tillsammans med någon. Du har ju kunnat hjälpas åt i de andra övningarna också men just i den här delen ska ni tävla mot varandra. Ni har vars en del av skärmen. Var och en väljer sin svårighetsnivå. Ni tävlar därefter på lika villkor. Svaret ska skrivas in med ”handskrift” och detta kan ställa till det lite när man har bråttom. Den som svarar rätt först vinner poäng. Först till 5 rätta svar vinner omgången.

Röd ikon: Tävla mot varandra

Under den rosa ikonen behöver du också en vän. Dra i handtaget för att skapa din uppgift. Dölj sedan talet med svar och hjälp så får vännen säga multiplikations- eller divisionstalet. Ni kan komma överens innan vilket ni jobbar med. Behöver vännen hjälp så kan man ta bort handen så att den ena siffran i talet avslöjas.

Rosa ikon: Skapa en uppgift till en vän

Är talen för svåra i appens olika delar kan du via kugghjulet gå in i inställningar och välja tabell att räkna med samt hur tecknen för räknesätten ska visas.

Vad händer då när man gör rätt eller fel? Gör du rätt hörs en enkel uppmuntrande signal och när du gör fel skakar talet till på skärmen, blir rött och du får se det rätta svaret. Efter ett visst antal rätta svar får du en medalj.

Appen är fantastiskt bra och det enda jag egentligen önskar av appen är att man kan få hålla med uppdelningen av bollar, i divisionsdelen, tills man är klar, att appen kan läsa mina lite slarvigare siffror och att den ger mig möjlighet att reflektera över mina fel. Den får en fyra i betyg av mig.

Val av aktivitetFunktioner

  • Räkna multiplikation eller division med hjälp av tiotal och ental.
  • Fingerräkning.
  • Ändra inställningar för vilka tabeller du vill ha med samt hur räknesättstecknet ska se ut.
  • Logga in med din profil.
  • Statistik med antal rätt/fel och tid för varje område, för varje profil.
  • Ljud av/på.
  • Medalj och ljud som positiv förstärkning.
  • Skriv för hand.
  • Tävla mot vän på olika nivåer.
  • Ge uppgifter till vän.

Undervisningens syfte

Ma  Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Ma  Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Ma  Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Ma  Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Ma Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

Ma  Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!
Tips! Köper du betalappar från App Store eller Google Play har du rätt att ångra dig och få pengarna tillbaka, utan att ange orsak. Läs mer hos PappasAppar.se!

Volume Purchase Program (VPP)

Köper du appen till skola eller förskola via VPP får du ytterligare 50% rabatt på priset. Detta gäller vid köp av 20 eller fler licenser från Apple. Läs mer om VPP här!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Recensenter
Facebook
Twitter