Användningsområden

Många amerikanska appar som behandlar andra världskriget går bara ut på att testa kunskaper, frågesport. Den här skiljer sig från den sortens appar genom att vara fylld med olika källor att utforska. Du hittar foton, filmer och tal som är autentiska källor från denna tid. Utöver det finns det förklarande texter, tidslinjer och kartor. Lgr 11 ställer krav på att historielärarna låter eleverna arbeta med olika slags källor. Det är tyvärr inte så lätt att hitta bra källor som är anpassade för de ämnesområden vi läser och som eleverna kan ta till sig, men denna app är en hjälp på vägen. Tyvärr är all text på engelska, så det utestänger den grupp elever som inte har tillräckliga kunskaper i språket. Fotona, filmerna och kartorna kan dock alla ta till sig.

Du kan göra flera olika val. Längst ner på bilden ser ni några av de olika områdena som appen omfattar. Allt presenteras i kronologisk ordning, men du kan såklart hoppa hur du vill i appen. Inom området kan du göra tre olika val, att titta på tidslinjen under det året, att se kartan eller att studera specifika händelser. Här kan det finnas foton, filmer eller fördjupade texter.WW2-1

Det första du möts av när du valt en händelse är en text som ger bakgrund till händelsen, samt korta fakta som kan ge ett bra stöd när man ska orientera sig i historien och dess aktörer. I rutan kan du även bläddra mellan de filmer och foton som finns samlade under händelsen. Av mina elever hade flera sett Hollywoodfilmen Pearl Harbor och att se ett äkta filmklipp ingav en viss respekt hos dem. Helt plötsligt kan en jämförelse göras mellan film och verklighet och det bidrog till en fördjupad förståelse över krigets inverkan på människor.

ww2-4

Om du istället går högst upp i högra hörnet så kan du välja multimedia. Under den fliken finns alla foton, filmer och tal samlade. Det ger eleverna en speciell känsla att se de äkta krigsbilderna eller att höra Churchill hålla tal till nationen. Denna känsla är viktig för att eleverna även ska utveckla en förståelse för de historiska aktörerna, s k historisk empati. Dock finns här bara sex stycken tal vilket jag anser vara lite för få. Fotona finns grupperade i teman och även här är det lätt att komma åt texter som hör till. Eftersom fotona är grupperade i så tydliga teman så kan läraren här välja att visa dem i helklass, för att sedan låta eleverna diskutera bilderna. Mina favoriter är nog propagandabilderna. Det är spännande att höra vilken kunskap som eleverna kan få från dem, vilken relevans har en sådan källa när man vill ha kunskap om perioden kring andra världskriget?

WW2-2

Det finns en stor mängd korta filmer i appen. Antingen kan eleverna söka efter eget intresse, men det finns också gott om möjligheter för samtal. En fråga som naturligt kan komma in är hur vi brukar historia. Flera av dessa filmer kan ses som rena propagandafilmer vilket verkligen inbjuder till reflektion och diskussion.

ww2-3

Varken tidslinjen eller kartorna är speciellt lättillgängliga. För att se en tidslinje eller karta måste man först välja område. Det innebär att det inte går att se alla tidslinjer i ett svep eller att se kartorna efter varandra. Det blir lite hoppande men eftersom tidslinjerna är ”lagom detaljerade” så ger det ändå en hel del. Kartorna är också bra för att få en överblick över krigsutvecklingen.

ww2-5

Som helhet är det här en mycket välgjord app och den fungerar bra även utan handledning. Förhoppningsvis får vi snart svenska appar som är uppbyggda på liknande sätt med flera olika typer av källor under ett och samma ämnesområde. Då får eleverna möjlighet till perspektivbyte mellan olika aktörer och historien väcks till liv.

Funktioner

  • Se filmer, foton och hör autentiska tal.
  • Läs fördjupande texter.
  • Tidslinjer och kartor som beskriver utvecklingen.
  • Det går att markera och kopiera text (men inte bilder).
  • Sök med indexfunktion.

Det finns en lite-version som du kan testa där alla funktioner finns med.

Undervisningens syfte

Hi  Ut­veckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften.

Hi Stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser.

Sh Se samhällsfrågor ur olika per­spektiv. Utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Hi Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

Hi Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.

Sh Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!
Tips! Köper du betalappar från App Store eller Google Play har du rätt att ångra dig och få pengarna tillbaka, utan att ange orsak. Läs mer hos PappasAppar.se!

Volume Purchase Program (VPP)

Köper du appen till skola eller förskola via VPP får du ytterligare 50% rabatt på priset. Detta gäller vid köp av 20 eller fler licenser från Apple. Läs mer om VPP här!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Facebook
Recensenter
Twitter