Användningsområden

Green Screen by Do Ink är en fantastiskt lätt app att använda. Främst är appen till för green screen vilket ju hörs på namnet men man skulle också kunna använda den som filmredigeringsprogram för att slippa blanda in ett flertal appar för yngre barn. Självklart har ett riktigt filmredigeringsprogram fler möjligheter men detta kan vara en bra början.

När du startar appen kommer du till sidan med dina sparade filmer. Härifrån kan du radera, duplicera och exportera projekt. Du kan också importera projekt samt skapa nya. Under kugghjulet kan du bestämma storlek, vilken kamera du vill använda och filformat.När du sedan väljer att starta ett nytt projekt eller fortsätta jobba med ett redan påbörjat projekt så kommer du till den här sidan:

chromakey

Här lägger du till foto eller videoklipp från ditt album eller filmar direkt i appen. Börja med den understa tidslinjen för att bygga upp filmen i lager. Din green screen-film ska ligga överst så tar chromakey bort den bakgrundfärg du ställer in och det undre lagret syns igenom. Här kan du också ställa in ljudnivån för varje videoklipp samt spela upp en förhandsvisning. Du kan också beskära din film. Ställer du här in constrain så behåller den formatet så att den passar bra in i videorutan. Din green screen-film kan du flytta så att personen (om det är en sådan du har i din film) flyttas till rätt ställe på den bild eller film som du lagt som det understa lagret.

Uppe i höger hörn namnger du ditt klipp och ställer in eventuella taggar.

Klickar du på symbolen ”papper ut” kan du spara din film. Då processas filmen först och därefter kan du välja att lägga den i ditt bildalbum för att härifrån exportera till YouTube eller annan valfri export.

Det finns hjälp att få om du klickar på frågetecknet.

Appen är otroligt lättanvänd och jag vet inte vad i användningen som skulle få mig att sänka betyget från full pott så därför får den, just det, full pott!

Funktioner

 • Producera ny green screen-film eller se sparade.
 • Radera eller duplicera projekt.
 • Exportera eller importera projekt till och från Dropbox eller Google Drive.
 • Infoga foto eller film.
 • Spela in film eller ta foto direkt i appen.
 • Bestäm storlek, vilken kamera du vill använda och filformat under kugghjulet.
 • Arbeta utifrån en tidslinje.
 • Möjlighet till tre lager.
 • Möjlighet att förlänga och förkorta bilder och videoklipp i tidslinjen.
 • Ljudvolymsjustering på varje lager.
 • Beskär eller placera green screen-klippet.
 • Använd chroma key.
 • Ställ in färg för chroma key.
 • Ställ in känslighet för chroma key.
 • Förhandsvisning.
 • Reglera bild eller filmlängd samt snabbt avslut för bildvisning.
 • Exportera till bildalbum.
 • Hjälp via frågetecknet.

Tänk utanför appen

Appen går att använda till många ämnen. Du kan producera faktafilmer, historiska filmer, reseskildringar, debattprogram, väderprognoser, instruktionsfilmer men även humorfilmer. Inom språkämnena kan du spela upp scener som om du befinner dig i ett annat land. Du kan teckenspråkstolka en film och då är det ämnet teckenspråk (för hörande). Appen skulle också med fördel kunna användas när pedagogen själv skapar flippat-filmer. Men hur gör jag då den här filmen med grön bakgrund som jag kan ha som ett övre lager? Antingen filmar du med en skärm eller ett tygstycke som bakgrund. Tänk då på att ha god belysning. Du kan också använda andra appar där du kan ställa in bakgrundfärgen. Här är mitt exempel på hur du kan kombinera Puppet Pals, Tellagami och Greenscreen by Do Inc.

Undervisningens syfte

Bl Utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksfor­mer.

Bl  Utveckla sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Tn Kunna formulera sig och samspela med andra på teckenspråk och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

Bi Fy Ke Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

Hi Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper i att göra geografiska analyser av omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av geografiska begrepp.

Sh Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Bl  Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Bl  Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

Tn Formulera sig och kommunicera på teckenspråk.

Bi Fy Ke Använda biologins/fysikens/kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Hi Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.

Sh Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!
Tips! Köper du betalappar från App Store eller Google Play har du rätt att ångra dig och få pengarna tillbaka, utan att ange orsak. Läs mer hos PappasAppar.se!

Volume Purchase Program (VPP)

Köper du appen till skola eller förskola via VPP får du ytterligare 50% rabatt på priset. Detta gäller vid köp av 20 eller fler licenser från Apple. Läs mer om VPP här!

One Response to Green Screen by Do Ink – Enklare blir det inte

 1. Daniel Hult skriver:

  Appens greenscreenförmåga om man nu kan kalla det så är väldigt gynnsam för skolförhållanden. På vår skola har vi en greenscreenvägg som ger väldigt fina bakgrunder. Hursom så använder vi numer ofta grönt färgat A3 eller A4 som bakgrund. Det fungerar riktigt bra i appen från Do Ink. För övrigt håller jag med författaren, 5 av 5. Animationsappen (tillhörande app) ger appen roliga finesser!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Recensenter
Twitter
Facebook