Användningsområden

Appen LäsKod har en föredömligt tydlig nivåindelning och har två viktiga huvudfunktioner. Dels kan den med fördel användas för de elever som behöver träning att koppla ljud-bokstav och som har svårt att nå nästa nivå inom läsningen. Den kan med sin layout och inriktning vara mer tilltalande för de lite äldre eleverna som ännu inte knäckt koden. Den andra målgruppen är de lite äldre eleverna som har ett annat modersmål.

screen322x572En viktig förutsättning för den tidiga läsinlärningen är att kunna uppfatta och analysera hur orden ljudmässigt är uppbyggda och att kunna laborera med ordens uppbyggnad, att vara fonologiskt medveten. Ett grundläggande och fundamentalt viktigt steg är att kunna uppfatta och snabbt och säkert koppla bokstäverna med rätt språkljud. Att kunna koppla grafem-fonem och omvänt. För de elever som har läs- och skrivsvårigheter är det ovan nämnda extra svårt. De har ofta svårt att uppfatta ljud som ligger nära varandra uttalsmässigt och känna igen dem grafiskt. De uppvisar svårigheter att snabbt koppla ljud-bokstav. Dessa elever behöver mycket stöttning, det går inte att hoppa över steget att kunna koppla ljud-bokstav. För dessa elever är många av de appar som finns på marknaden helt enkelt för svåra.I de första nivåerna på appen LäsKod finns bra möjligheter att på ett strukturerat sätt fokusera på de tidiga stadierna i läs- och skrivutvecklingen. Den riktar sig även mot de ungdomar och vuxna med annat modersmål som lär sig att skriva och läsa på svenska. Det är i mitt tycke ett plus att appen är så tydligt strukturerad med tydlig nivåindelning. De tydliga fotografierna med vardagsnära ord är även det ett plus och appen kan även vara ett sätt att utöka ordförrådet.

Appen saknar direkt positiv återkoppling som appen Bokstavspussel och tävlingsmomenten som Läsakrobaten och Knäck läskoden även om det finns möjlighet att se andelen rätta svar. Det avskalade i layouten, samt den strukturerade och lugna framtoningen kan nog tilltala de lite äldre eleverna som är i den tidiga läs- och skrivinlärningen. Jag har använt den tillsammans med elever åk 3-5 med stora läs- och skrivsvårigheter. För elever som är motiverade fungerar den väl och min upplevelse är att de gillat att den inte är så barnslig. För de yngre eleverna kan jag tänka mig att andra appar som har mer av spelkaraktär och som innehåller tävlingsmoment passar bättre. Dock kan de första nivåerna passa bra för barn i de lägre åldrarna som blivit intresserade av bokstäver och bokstavsljud. Appen är lättanvänd, strukturerad och tydlig och den är uppbyggd i 19 olika nivåer som finns beskrivna mycket tydligt under informationsfliken inne i appen.

läskod

Nivå 1-2 På de första två nivåerna övas kopplingen ljud-bokstav. Den första nivån visar bokstaven som man sen ska skriva in och får då uppläst. På den andra nivån får man endast lyssna till bokstaven utan visuellt stöd och ska sen skriva den.

Nivå 3-5 På dessa nivåer övas kopplingen ljud-bokstav på stavelsenivå. Det förekommer både riktiga ord och nonord. Läsning av nonord ställer höga krav på avkodningsförmågan/fonologiska medvetenheten då man som vid riktiga ord inte kan förlita sig på helordsinlärningen av ord. Efter att man har klarat tio stavelser görs en uppläsning av alla stavelser.

IMG_0151Nivå 6-12 handlar om att skriva ord till bild, från korta enstaviga ord på nivå 6 till allt längre ord ju högre nivå man når. Efter att man klarat alla orden görs en genomläsning av samtliga ord. Efter det så ska orden matchas med rätt bild. Efter det hör man orden igen och ska nu matcha ord med ord utan bildstöd. På nivå 6-12 finns ingen hjälpfunktion och om eleven fastnar på ett svårt ord kan det vara svårt att komma vidare.

Nivå 13-18 ges inga ledtrådar till hur många bokstäver som ingår i orden men här kan eleven få hjälp när man stavat ordet fel, det går då att klicka på knappen hjälp för att se ordet rättstavat. Denna hjälpfunktion saknas i nivå 6-12 vilket är synd. På nivå 19 är det diktamen av ord och det är inte längre enbart substantiv utan alla ordklasser som förekommer.

Funktioner

 • Tydlig nivåindelning
 • Möjlighet att välja om man vill se antalet klarade gånger och andelen rätt på varje nivå
 • Tydlig information kring alla olika nivåer och tankarna bakom nivåindelningen under infomenyn
 • Möjlighet att fritt växla mellan de olika nivåerna
 • Hjälpfunktion nivå 13-18

Undervisningens syfte

Sv SvA Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Sv SvA Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!
Tips! Köper du betalappar från App Store eller Google Play har du rätt att ångra dig och få pengarna tillbaka, utan att ange orsak. Läs mer hos PappasAppar.se!

Volume Purchase Program (VPP)

Köper du appen till skola eller förskola via VPP får du ytterligare 50% rabatt på priset. Detta gäller vid köp av 20 eller fler licenser från Apple. Läs mer om VPP här!

4 Responses to LäsKod – Knäck koden på flera nivåer

 1. Strössel skriver:

  Hej!
  Hoppas det är ok för dig att jag citerar dig när jag APP-låderar denna app på min blogg?
  Vänligen
  Ann-Gerd i Ystad

 2. sofie skriver:

  Absolut! APP – lådera gärna :)!!

 3. farzana skriver:

  jag är nykommer i sveregie jag vill gärna använda läs kod app men jag försokte mycket kunde inte ha den kan du hjälpa mig.tack

 4. Hej! Denna appen fungerar på iPhone och iPad och kostar 50 kr. Den fungerar inte på Androidtelefon eller Androidplatta. Vad är det som inte fungerar för dig?

Recensenter
Twitter
Facebook