Användningsområden

Finns det elever med hörselnedsättning i klassen bör det finnas teckenappar i klassens lärplattor så att klasskompisar och lärare har möjlighet att lära sig de allra vanligaste orden på teckenspråk. Allt för att underlätta kommunikationen och inte alltid göra eleven med hörselnedsättning beroende av tolkande lärare. Vi kan se teckenappar som en variant av Google Översätt.

Svenskt teckenspråkslexikon är en enkel men användarvänlig app där du hittar 15 000 st tecken på svenska (teckenspråk är alltså inte ett internationellt språk, utan alla länder har sitt eget teckenspråk). Du väljer ett ord och ser sedan en kort filmsekvens där personen tecknar samtidigt som ordet mimas. När du lär dig teckenspråk är det viktigt att både teckna och säga/mima ordet eftersom en person med hörselnedsättning läser dina läppar och mimik. Orden/tecknen är uppdelade i olika ämnen, t ex data/teknik, ekonomi, familj, föreningsliv, geografi etc eller så söker du fritt på ett ord du vill lära dig i sökfunktionen. Varje ord är också är beskrivet i text under filmsekvensen. Filmerna har så gott som lika bra upplösning i iPhonen som på iPaden.Appen får betyget 4 av 5 och är gratis.

Om jag jämför Svenskt teckenspråkslexikon med appen Teckna.se är det ingen tvekan om att Svenskt teckenspråkslexikon är den bästa appen. Det finns ett stort utbud av ord/tecken, appen uppdateras kontinuerligt av Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik på Stockholms universitet, många av tecknen sätts in i ett sammanhang och att det också finns synonymer till tecknen.

Funktioner

  • Sök ord genom sökfunktion, ämnen eller alfabetisk ordning.
  • Filmsekvenserna kan ses i två olika hastigheter vilket är en fördel då det ibland kan vara svårt att hinna se hur ett ord tecknas. Svep med fingret åt höger eller vänster så ändras hastigheten.
  • Många ord har exempel på synonymer, varianter på hur du kan teckna ordet och ett exempel på hur ordet/tecknet ingår i en mening vilket visas med en filmsekvens.
  • Appen uppdateras kontinuerligt.

Tänk utanför appen

Då vi pratar om teckenspråk måste vi tänka visuellt. Därför blir genast filmen det intressanta verktyget att arbeta med, läs därför gärna recensionen om iMovie så ser du hur du kan arbeta med iMovie.

  • Använd Teckna.se som utgångspunkt och låt eleverna göra egna teckenfilmer som sedan kan läggas ut på klassens blogg, på YouTube eller wiki.
  • Gör en musikvideo som förstärks med tecken. Se klipp från Melodifestivalen 2012 för inspiration.
  • Översätt en engelsk musikvideo/sång till svenska och arbeta ämnesövergripande i svenska, engelska och teckenspråk för hörande.
  • Gör teckenfilmer om ord som just du/eleven/klassen saknar och skicka dem till apputvecklaren. Teckenförrådet kan säkert utvecklas.

Undervisningens syfte

Tckn Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå teckenspråk i både möte med människor och teckenspråkiga texter, att kunna formulera sig och samspela med andra på teckenspråk och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

Bl I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kreativitet och sitt intresse för att skapa.

Förmågor som eleverna ska utveckla

Tckn  Avläsa och förstå teckenspråk och olika slags teckenspråkiga texter.

Tckn  Formulera sig och kommunicera på teckenspråk.

Tckn  Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i teckenspråk.

Bl  Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap. Skapa bilder med digitala tekniker och verktyg.Verktyg
AKK

Ladda ner appen

Klicka för att enkelt komma direkt till rätt app för nerladdning!

One Response to Svenskt teckenspråkslexikon – 15000 tecken att lära sig

  1. Lättanvänd! Alla tecken är tydliga. Man hittar antingen genom Att gå in på resp. Bokstav eller genom att skriva in ordet i sökfältet. Orden kan även fås i kategorier. Bästa appen för TAKK!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Recensenter
Facebook
Twitter